Kennemerstrand.nl
Plantenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Paddenstoelen
Vrind Kennemerstrand
Plantenwerkgroep

Plantenwerkgroep.

De Plantenwerkgroep is actief in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, landgoederen en het stedelijk gebied. Er worden terreinen en kilometerhokken geïnventariseerd voor terreinbeheerders en Floron (link). Daarbij worden bijzondere soorten ingemeten en geteld. Daarnaast worden in het kader van beheerevaluatie van de vegetaties van duinvalleien met behulp van plantenkundige methodiek vegetatieopnamen gemaakt.

Muurplanten hebben vanwege de wettelijk beschermde status van verscheidene muurvarens speciale aandacht. Periodiek worden in Haarlem kademuren geïnventariseerd op het voorkomen van deze planten. Getracht wordt bij renovatie van kademuren groeiplaatsen van beschermde muurplanten te behouden.

In Kennemerland genieten verscheidene landgoederen bekendheid vanwege hun bijzonder rijke flora aan stinzenplanten en orchideeën. Deze worden ook geïnventariseerd. In voorkomende gevallen worden maatregelen voorgesteld en genomen om het beheer van deze te verbeteren.

Voor verdere inlichtingen of wanneer u mee wilt doen gelieve u contact op te nemen met de Plantenwerkgroep.

Stengelloze sleutelbloem

Alle rechten voorbehouden