Kennemerstrand.nl
Plantenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Paddenstoelen
Vrind Kennemerstrand
Mossenwerkgroep

Mossen- en korstmossenwerkgroep Kennemerland e.o.

De Mossen - en korstmossenwerkgroep Kennemerland e.o. is actief in het in het zuidwestelijke deel van Noord-Holland gelegen Kennemerland en wijde omgeving. De werkgroep inventariseert hier in natuurgebieden, recreatiegebieden en stedelijk gebied, houdt er excursies en geeft er cursussen. De werkgroep werkt nauw samen met de landelijke Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV (link).

Sedert voorjaar 2005 wordt er door de Mossen- en korstmossenwerkgroep Kennemerland e.o. veel geïnventariseerd in de Amsterdamse waterleidingduinen. Hier komen we maandelijks op een vrijdag en zaterdagmiddag bijeen om er mossen inventariseren. Elders op deze website kunt u de ontwikkelingen hierin online volgen. Uiteindelijk willen wij op basis van onze inventarisaties een boekwerkje over de verspreiding van de mossen in dit duingebied maken.

Voor verdere inlichtingen of wanneer u mee wilt doen gelieve u contact op te nemen met de Mossen- en korstmossenwerkgroep Kennemerland e.o.

Gesnaveld klauwtjesmos

Alle rechten voorbehouden