Kennemerstrand.nl
Kennemerstrand
Planten
Mossen
Muurplanten
Routebeschrijving
Muurplanten

Muurplanten Haarlem

In Haarlem zijn op de kademuren langs de grachten fraaie vegetaties van muurplanten te vinden. Vanwege hun wettelijk beschermde status krijgen verscheidene van deze muurplanten speciale aandacht. De Muurplantenwerkgroep Haarlem zet zich er voor in deze vegetaties te behouden. Periodiek worden in Haarlem kademuren geïnventariseerd op het voorkomen van deze planten. Getracht wordt bij renovatie van kademuren groeiplaatsen van beschermde muurplanten te behouden. Voordat renovaties worden uitgevoerd treedt de werkgroep in overleg met eigenaren van muren om te bespreken wat mogelijk is om de vegetaties te behouden. Eigenaren kunnen ook de database van de werkgroep raadplegen om te zien of op hun muren beschermde muurplanten voorkomen. Wanneer zich bij u in de buurt een groeiplaats van beschermde muurplanten bevindt kunt u dit melden aan de Muurplantenwerkgroep Haarlem. Op deze pagina's kunt u zien waar zich in Haarlem groeiplaatsen van beschermde muurplanten bevinden: 

Tongvaren, Asplenium scolopendrium

Steenbreekvaren, Asplenium trichomanes

Zwartsteel, Asplenium adiantum-nigrum

- Blaasvaren, Cystopteris fragilis

Alle rechten voorbehouden