Kennemerstrand.nl
Plantenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Paddenstoelen
Vrind Kennemerstrand
Vrind Kennemerstrand

Vrienden van het Kennemerstrand.

De Vrienden van het Kennemerstrand zijn de vrijwillige beheerders van het Kennemerstrand. De Vrienden van het Kennemerstrand voeren aktief natuurbeheer uit op het Kennemerstrand en behartigen de belangen van de natuur. Zij voeren ook inventarisaties uit, geven excursies en voorlichting.

In het najaar worden de kwetsbare delen van de vlakte ten oosten en zuiden van het Kennemermeer gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Daardoor blijft de vlakte open en blijven bijzondere planten, zoals Parnassia en orchideeën, hier behouden.

Wie mee wil helpen bij het geven van voorlichting, excursies, het uitvoeren van inventarisaties of beheerwerkzaamdheden is altijd welkom. Voor verdere inlichtingen of opgave kunt u contact opnemen met de Vrienden van het Kennemerstrand.

Alle rechten voorbehouden